โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก

ชื่อโรงเรียน บ้านเลี่ยมพิลึก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านจั่น
เขต/อำเภอ เมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
อีเมล์ kanokwan_auy22@hotmail.com
เว็บไซต์ -