โรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจกันทรลักษ์

ชื่อโรงเรียน ศรีสะเกษบริหารธุรกิจกันทรลักษ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล หนองหญ้าลาด
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -