โรงเรียนวัดจันทาราม

ชื่อโรงเรียน วัดจันทาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พิงพวย
เขต/อำเภอ ศรีรัตนะ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ jantaram999@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.jantaram.org/