โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย

ชื่อโรงเรียน วัดโพธิ์น้อย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กระหวัน
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ wpn_01@hotmail.com
เว็บไซต์ www.watphonoischool.ac.th