โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

ชื่อโรงเรียน อาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล กำแพง
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ chullamaneeutp57@gmail.com
เว็บไซต์ www.chullamanee.ac.th