โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา

ชื่อโรงเรียน วัดม่วงเปสิทธิวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองกุง
เขต/อำเภอ โนนคูณ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ w.m.s_2551@hotmail.com
เว็บไซต์ -