โรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขาศีรษะอโศก

ชื่อโรงเรียน สัมมาอาชีวสิกขาศีรษะอโศก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล กระแชง
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ sisaasoke.college@gmail.com
เว็บไซต์ -