โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

ชื่อโรงเรียน อาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล ดูน
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ jullamaneepsi@gmail.com
เว็บไซต์ www.jmk.ac.th