โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก

ชื่อโรงเรียน สัมมาสิกขาศีรษะอโศก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กระแชง
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ ounuea@gmail.com
เว็บไซต์ -