โรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจและวิศวกรรม

ชื่อโรงเรียน ศรีสะเกษบริหารธุรกิจและวิศวกรรม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล น้ำคำ
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ sisaket@skbac.ac.th
เว็บไซต์ www.skbac.ac.th