โรงเรียนอุทุมพรวิทยา

ชื่อโรงเรียน อุทุมพรวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กำแพง
เขต/อำเภอ อุทุมพรพิสัย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ utumphonwittaya.487@gmail.com
เว็บไซต์ -