โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์

ชื่อโรงเรียน มารีย์อุปถัมภ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล น้ำอ้อม
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ marie2556kantaralak@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.mrs.ac.th/