โรงเรียนมารดาทรงธรรม

ชื่อโรงเรียน มารดาทรงธรรม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คำเนียม
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ mandasongtham@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.mandasongtham.ac.th/