โรงเรียนมารีย์วิทยา

ชื่อโรงเรียน มารีย์วิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองครก
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ kamonchanoktookta@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.marie.ac.th/