โรงเรียนวัดหลวงวิทยา

ชื่อโรงเรียน วัดหลวงวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เมืองใต้
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ watluangwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.watluang.ac.th/