โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม

ชื่อโรงเรียน วัดมหาพุทธาราม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เมืองเหนือ
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ mahabuddaram2557@gmail.com
เว็บไซต์ -