โรงเรียนมานิตวิทยาคม

ชื่อโรงเรียน มานิตวิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เมืองใต้
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ manit.sisaket@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.manitwittayakom.com/