โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ

ชื่อโรงเรียน ดาราสมุทร อรัญประเทศ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บ้านด่าน
เขต/อำเภอ อรัญประเทศ
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ -
เว็บไซต์ http://www.dsaran.ac.th/