โรงเรียนเทคโนโลยีอรัญประเทศ

ชื่อโรงเรียน เทคโนโลยีอรัญประเทศ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล บ้านด่าน
เขต/อำเภอ อรัญประเทศ
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ technoaran@hotmail.com
เว็บไซต์ http://www.technoaran.co.th/