โรงเรียนเทคโนโลยีสระแก้ว

ชื่อโรงเรียน เทคโนโลยีสระแก้ว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
แขวง/ตำบล ศาลาลำดวน
เขต/อำเภอ เมืองสระแก้ว
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ techno_sakaeo@windowslive.com
เว็บไซต์ http://www.technosakaeo.ac.th/