โรงเรียนละลมวิทยา

ชื่อโรงเรียน ละลมวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ละลม
เขต/อำเภอ ภูสิงห์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ lalomwittayaschool@hotmail.com
เว็บไซต์ www.lalomwittaya.ac.th