โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

ชื่อโรงเรียน ศรีรัตนวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สะพุง
เขต/อำเภอ ศรีรัตนะ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ sirattanawit@hotmail.com
เว็บไซต์ www.sirat.ac.th