โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล

ชื่อโรงเรียน ผักไหมวิทยานุกูล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ผักไหม
เขต/อำเภอ ห้วยทับทัน
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ tonaor_1624@hotmail.com
เว็บไซต์ -