โรงเรียนบึงบูรพ์

ชื่อโรงเรียน บึงบูรพ์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บึงบูรพ์
เขต/อำเภอ บึงบูรพ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -