โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน ไผ่งามพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ไผ่
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ phaingam09@gmail.com
เว็บไซต์ www.phaingam.ac.th