โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน ส้มป่อยพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ส้มป่อย
เขต/อำเภอ ราษีไศล
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ spk2519@gmail.com
เว็บไซต์ www.sompoy.ac.th