โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา

ชื่อโรงเรียน มัธยมบักดองวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล บักดอง
เขต/อำเภอ ขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ mbukdong@gmail.com
เว็บไซต์ www.mbukdong.ac.th