โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ชื่อโรงเรียน พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กู่
เขต/อำเภอ ปรางค์กู่
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ pprssk28@hotmail.com
เว็บไซต์ ppr.ac.th