โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์

ชื่อโรงเรียน สะเดาใหญ่ประชาสรรค์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สะเดาใหญ่
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ sps2010@hotmail.co.th
เว็บไซต์ www.spsschool.ac.th