โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

ชื่อโรงเรียน ศรีตระกูลวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ศรีตระกูล
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ stwschool28@gmail.com
เว็บไซต์ www.stwschool.ac.th