โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม

ชื่อโรงเรียน ลมศักดิ์วิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ลมศักดิ์
เขต/อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ info.lomsak@gmail.com
เว็บไซต์ http://lomsakssk.ac.th