โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา

ชื่อโรงเรียน ภูมิซรอลวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เสาธงชัย
เขต/อำเภอ กันทรลักษ์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ phumsarol@gmail.com
เว็บไซต์ www.prwsc.ac.th