โรงเรียนประสานมิตรวิทยา

ชื่อโรงเรียน ประสานมิตรวิทยา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล อีปาด
เขต/อำเภอ กันทรารมย์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ prasanmitschool@hotmail.com
เว็บไซต์ www.psw.ac.th