โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว

ชื่อโรงเรียน ดาราสมุทร สระแก้ว
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล สระแก้ว
เขต/อำเภอ เมืองสระแก้ว
จังหวัด สระแก้ว
อีเมล์ nid_sayjai@hotmail.com
เว็บไซต์ -