โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

ชื่อโรงเรียน ยางชุมน้อยพิทยาคม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล ยางชุมน้อย
เขต/อำเภอ ยางชุมน้อย
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ niyomycp@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.ycp.ac.th