โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29

ชื่อโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 29
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทการศึกษาพิเศษ
แขวง/ตำบล หนองครก
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ rpg29ssk@hotmail.com
เว็บไซต์ www.rpg29ssk.in.th