โรงเรียนมัธยมโพนค้อ

ชื่อโรงเรียน มัธยมโพนค้อ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โพนค้อ
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ mattayomponkho@hotmai.com
เว็บไซต์ http://mpk.ssk.in.th