โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า

ชื่อโรงเรียน สิริเกศน้อมเกล้า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หญ้าปล้อง
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ sknkschool@hotmail.com
เว็บไซต์ www.sknk.ac.th