โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า

ชื่อโรงเรียน ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หมากเขียบ
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -