โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ชื่อโรงเรียน สตรีสิริเกศ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เมืองใต้
เขต/อำเภอ เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ satreesiriket@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.ssk.ac.th