โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล หนองบัวดง
เขต/อำเภอ ศิลาลาด
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -