โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ

ชื่อโรงเรียน บ้านโจดนาห่อมเดื่อ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล คลีกลิ้ง
เขต/อำเภอ ศิลาลาด
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ krujoddua@gmail.com
เว็บไซต์ -