โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด

ชื่อโรงเรียน บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โจดม่วง
เขต/อำเภอ ศิลาลาด
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -