โรงเรียนบ้านกุงขาม

ชื่อโรงเรียน บ้านกุงขาม
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กุง
เขต/อำเภอ ศิลาลาด
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ KUGKUM173@gmail.com
เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/web/School_ID=103353087