โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่

ชื่อโรงเรียน บ้านแต้มะหลี่
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล กุง
เขต/อำเภอ ศิลาลาด
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ taemaiee@hotmail.com
เว็บไซต์ -