โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์

ชื่อโรงเรียน เบญจคามวิทยาประชาสรรค์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล อีเซ
เขต/อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ thbkws@ymail.com
เว็บไซต์ -