โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)

ชื่อโรงเรียน บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล อีเซ
เขต/อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ esayschool1@gmail.com
เว็บไซต์ -