โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ

ชื่อโรงเรียน บ้านตลาดหนองเรือ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล เสียว
เขต/อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ prasopchoke01@gmail.com
เว็บไซต์ tlnr.osea2.go.th