โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ

ชื่อโรงเรียน อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล โดด
เขต/อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ yong@anubanposri.com
เว็บไซต์ http://www.anubanposri.com