โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย

ชื่อโรงเรียน บ้านหนองหว้าทับทัย
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
แขวง/ตำบล พยุห์
เขต/อำเภอ พยุห์
จังหวัด ศรีสะเกษ
อีเมล์ supotssk1@live.com
เว็บไซต์ -